Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro školní rok 2021/2022

jsou zrušeny z důvodu karanténních opatření.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro školní rok 2020/2021

Ceny přípravných kurzů se liší dle náročnosti oborů. Termín podání přihlášek a zaplacení kurzovného (kurzovné musí být připsáno na účtu) je 15. 11. 2019.

V přihlášce nezapomeňte uvést obor a zaměření (přihlásit se lze pouze na jeden obor/zaměření), na který se hlásíte.

Trvání každého kurzu je rozloženo do čtyř sobotních termínů (23. 11. 2019, 30. 11. 2019, 7. 12. 2019 a 11. 1. 2020).

Dle počtu přihlášených uchazečů bude do 19. 11. 2019 všem účastníkům zaslán harmonogram kurzu (harmonogram kurzu se zasílá na email, z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné v přihlášce uvést aktivní emailový kontakt).

Vyučovací hodina je v délce 45 minut. Kurzy probíhají vždy od cca 9:00 do cca 18:00.

Škola si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu v případě nedostatečného počtu zájemců. Přihlášky zasílejte výhradně emailem na adresu mkpkurzy@seznam.cz. Kurzovné zasílejte na účet číslo: 216507193/0300 (banka ČSOB) a do zprávy pro příjemce nezapomeňte vždy uvést Vaše jméno.

Přihlášku lze stáhnout zde

 

**Cena za celý kurz platná v případě úhrady celého kurzovného do 15. 11. 2019

*Cena za jeden sobotní termín v případě úhrady do deseti dnů před daným termínem 

Storno poplatky:       v případě odhlášení do 15. 11. 2019 vracíme 100% z ceny kurzu

                                    v případě odhlášení do 25. 11. 2019 vracíme 50% z ceny kurzu

v případě pozdějšího odhlášení činní stornopoplatek 100% z ceny kurzu


Hudebně dramatické umění: herectví 
Cena kurzu: **4 000,- Kč/*1 500,- Kč 
Celkem 24 vyučovacích hodin (12 hodin herecké přípravy, 8 hodin teoretické přípravy a 4 hodiny zpěvu). Veškerá výuka probíhá skupinově (zpěv max. 3 uchazeči ve skupině). Na první termín doporučujeme si připravit báseň, národní píseň, monolo
g, popř. etudu.

 

Hudebně dramatické umění: média

Cena kurzu: **4 000,- Kč /*1 500,- Kč

Celkem 16 vyučovacích hodin (8 hodin teoretické přípravy a 8 hodin zahrnujících práci s textem ve skupině, výběr důležitých informací a interpretace textu v různých formách).
 

Hudebně dramatické umění: muzikál 
Cena kurzu: **5 600,- Kč/*2 100,- Kč
Celkem 24 vyučovacích hodin výuky (8 hodiny zpěvu, z toho 4 hodiny s korepetitorem, 8 hodin odborné teorie, 4 hod. herectví a 4 hod. lekcí pohybu). Hodiny zpěvu jsou vždy individuální.

Na první termín si uchazeči připraví lidovou píseň, dvě muzikálové písně, báseň a úryvek neveršovaného textu. Sebou mít na převlečení vhodné sportovní oblečení na pohybovou přípravu a také základy (na cd nebo flash disku) nebo notový materiál ke zvoleným písním.

 
Hudba – všechna zaměření 
Cena kurzu: **4 000,- Kč/*1 500,- Kč 
Celkem 16 vyučovacích hodin (8 hodin teoretické přípravy a 8 hodin hry na nástroj). Hra na nástroj probíhá vždy individuálně.

Na první termín si uchazeči připraví skladby, kterými se chtějí prezentovat u přijímacích zkoušek.

Zpěv: zaměření klasický zpěv
Cena kurzu: **4 800,- Kč/*1 800,- Kč 
Celkem 16 vyučovacích hodin (8 hodin teoretické přípravy, 4 hodiny zpěvu a 4 hodiny interpretace skladeb). Zpěv a interpretace skladeb probíhají vždy individuálně, interpretace skladeb za účasti korepetitora.

Na první termín si uchazeči připraví dvě lidové písně a jednu umělou skladbu. Ke zvoleným písním je nutné mít s sebou notový materiál.

Zpěv: populární zpěv
Cena kurzu: **4 000,- Kč/*1 500,- Kč 
Celkem 16 vyučovacích hodin (8 hodin teoretické přípravy a 8 hodin zpěvu). Zpěv probíhá vždy individuálně.

 

Na první termín si uchazeči připraví lidovou píseň a dvě písně rozdílného tempa z oblasti populární hudby (1 česká, 1 anglická). Ke zvoleným písním je nutné mít s sebou základy (na cd nebo flash disku), popř. notový materiál.

Zpěv: zaměření rockový zpěv 
Cena kurzu: **4 000,- Kč/*1 500,- Kč 

Celkem 16 vyučovacích hodin (8 hodin teoretické přípravy a 8 hodin zpěvu). Zpěv probíhá vždy individuálně.

Na první termín si uchazeči připraví jednu lidovou píseň, jednu píseň z oblasti populární hudby a jednu píseň z oblasti rockové hudby. Ke zvoleným písním je nutné mít s sebou základy (na cd nebo flash disku), popř. notový materiál.

Zpěv: zaměření jazzový zpěv/world music 
Cena kurzu: **4 000,- Kč/*1 500,- Kč
Celkem 16 vyučovacích hodin (8 hodin teoretické přípravy a 8 hodin zpěvu). Zpěv probíhá vždy individuálně.

Na první termín si uchazeči připraví 3 skladby některého z následujících žánrů: swing, jazz, bossanova, braziljazz, soul, popjazz. Ke zvoleným písním je nutné mít s sebou základy (na cd nebo flash disku), popř. notový materiál.

  • Black Facebook Icon