Organizace školního roku 2020/2021

1. 9. 2020                         Zahájení školního roku

1. 9. – 4.9. 2020               Písemné maturitní zkoušky SČ MZ

14. 9. – 18. 9. 2020          Podzimní termín ústních maturitních zkoušek

25. 9. 2020                      Uzavření klasifikace žáků, kteří nebyli klasifikováni ve 2. pol. šk. roku 2019/2020.

28. 9. 2020                      Státní svátek

28. 10. 2020                    Státní svátek

29. 10. – 30. 10. 2020      Podzimní prázdniny

11. 11. 2020                      „Den otevřených dveří“

17. 11. 2020                      Státní svátek

18. 11. 2020                      Pedagogická rada, klasifikační porada za 1. čtvrtletí šk. roku

                                         2020/2021., 14:00 hod. Třídní schůzky  1. – 4. ročník 16:00 hod.

30. 11. 2020                     Pravděpodobný poslední termín pro podání přihlášek k maturitní      

                                         zkoušce v jarním zkušebním období šk. roku 2020/2021. Žáci s PUP         

                                         pro konání MZ musí spolu s přihláškou odevzdat řediteli školy i

                                         posudek PUP. Přesný termín bude upřesněn po jeho zveřejnění.

30. 11. 2020                     Poslední termín podání přihlášek ke studiu 2021/2022

23. 12. – 3. 1. 2021           Vánoční prázdniny ( vyučování začíná v pondělí 4.1. 2021 ).

11. 1. – 15. 1. 2021            Pololetní zkoušky

19. 1. 2021                       Uzavření klasifikace za 1. pololetí šk. roku 2020/2021 ( do 16:00

                                        musí být veškerá klasifikace zapsána v roč. výkazech žáků ).

                                        Kontrola vedoucích oddělení.

21. 1. 2021                       Pedagogická rada, klasifikační porada za 1. pol. šk. roku 2020/2021

22. 1. 2021                      Přijímací zkoušky – talentová část 1. kolo

25. 1. 2021                      Přijímací zkoušky – talentová část 2. kolo

26. 1. 2021                      Přijímací zkoušky – teoretická část

28. 1. 2021                      Předávání vysvědčení za 1. pololetí šk. roku 2020/2021

29. 1. 2021                      Pololetní prázdniny

 

22. 2. – 28. 2. 2021        Jarní prázdniny

18. 3. 2021                     „Den otevřených dveří“

30. 4. 2021                    Konečný termín odevzdání absolventských prací

30. 4. 2021                    Poslední termín odevzdání seznamu 20 literárních děl řediteli školy

1.4. – 5.4. 2021              Velikonoční prázdniny

10. 5. 2021                    Pedagogická porada pro 4. ročník

12. 5. 2021                    Uzavření klasifikace pro 4. ročník (do 16 hod. )

21. 5. 2021                    Vydání vysvědčení 4. ročníkům

18. 5. 2021                    Uzavření klasifikace pro 6. ročník ( absolventů )., ( do 16:00 hod. ).

21. 5. 2021                    Konec vyučování pro 6. ročníky

24. 5. 2021                   Vydávání vysvědčení pro 6. ročníky

24. 5. a 25. 5                Didaktické testy z Čj a Aj

25. 5. - 31. 5. 2021       Studijní volno na přípravu k absolventským zkouškám

1. 6. - 4. 6. 2021           Ústní absolventské zkoušky

                                     HÁJEMSTVÍ – interpretační kurzy., semináře., atd. ( školící středisko MKP )

7. 6. - 11. 6. 2021          Studijní volno maturantů na přípravu k ústním zkouškám

14. 6. - 18. 6. 2021       Ústní maturitní zkoušky

18. 6. 2021                   Uzavření klasifikace 1., 2., 3 a 5. ročníku za 2. pololetí šk. roku

                                     2020/2021 ( do 16:00 hod. musí být veškerá klasifikace zapsána

                                     v ročníkových výkazech žáků ). Kontrola vedoucích oddělení.

21. 6.- 30. 6. 2021        Maturitní představení a koncerty

23. 6. 2021                   Pedagogická rada, klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2020/2021

30. 6. 2021                   Předávání vysvědčení za školní rok 2020/2021

1. 7. -  31. 8. 2021         Hlavní prázdniny

        ( vyučování ve školním roce 2021/2022 začíná ve středu 1.9. 2021 )

  • Black Facebook Icon