Klasický koncert pro Základní školy

CHCEŠ POSLOUCHAT KLASIKU? MY JI MÁME V MALÍKU!

Klasický výchovný koncert

"Jak čeští hudební skladatelé dobyli svět"

 

Program výchovných koncertů pro žáky od 5. do 9.třídy základních škol:

Program koncertů pro žáky základních škol vychází z několika tematických okruhů, podle učebních osnov

hodin Hudební výchovy.

1) Hudební nástroje v orchestru a jejich skupiny, především klavír, housle, trubka a jiné dechové nástroje

2) Orchestrální a komorní hudba

3) Slohová období od gotiky po romantismus (Antonín Dvořák, Josef Suk, J.S.Bach, W.A.Mozart, F. Chopin)

4) Moderní styly - ragtime, rock, populární hudba Konkrétní hudební dramaturgie je vytvořena ze skladeb pro jednotlivé nástroje - klavír, housle, flétna, trubka aj. Jde hlavně o skladby autorů, o kterých se žáci učí. Stejně důležitou součástí je mluvené slovo. Přibližuje žákům hudební nástroje, na které se hraje, do jaké patří nástrojové skupiny, jak se tvoří tón. Jaké je složení symfonického a komorního orchestru, jaký je mezi nimi rozdíl. Vliv klasiky na populární hudbu a její formy (muzikál, rocková opera apod.) U vyprávění o hudebních skladatelích se neomezujeme na suchá fakta, ale především zajímavé příběhy z jejich života. Zdroje jsou v literatuře jak životopisné tak románové. Do programu vybíráme autory, kteří mají právě výročí např. 2019 - Chopin, Martinů, Novák, Richard Strauss 2020- Schumann, Bach, Martinů

 

Jazzový výchovný koncert

Jazzový výchovný koncert pro ZŠ nebo SŠ Výchovným koncertem Vás provedou pří vyučující konzervatoře.

Součástí bude i kapela a hudební čísla studentů jazzového oddělení. Pan profesor Josef Fečo – hudebním, muzikant, vyučující se výchovným koncertů věnuje už několik let. Na základě jeho zkušeností vznikl tento koncert, který je nabízen ve dvou variantách a to pro ZŠ ( od 5. – 9. třídy ) a SŠ. Níže uvadím drobnou anotaci.

 

Úvod: Seznámení s hudebními nástroji v jazzové hudbě.

Ukázka tradičních jazzových nástrojů. Seznámení se swingovými rytmy. Co to vlastně Jazz znamená? Jaký je rozdíl je rozdíl v jazzovém rytmu a harmonii. Přednáška o tom, co má klasická hudba společného s hudbou Jazzovou Debata na toto téma. Společná konverzace o tom, zdali někdo ze studentů/žáků, zná alespoň nějakého jazzového interpreta. např: Luis Armstrong, Dizzy Gillespie, Billy Holiday a další. Ukázky těchto velikánů jazzové hudby.

Celou přednáškou bude průřez Jazzového vývoje. Od afrických rytmů až po současný jazz. Je to pro mládež zajímavé, jelikož ke každému období vždy zahrajeme ukázku.

apollo design zrcadlo.png
Kontaktujte nás

Děkujeme za odeslání!

DIVADÉLKO

APOLLO

Dramaturgie výchovného koncertu pro Základní školy

 

1) Přivítání, úvodní slovo – moderátor z oddělení „Média“ cca 3 min.

2) Vyprávění o autorovi následující skladby v historických souvislostech, zajímavosti ze života, pár slov o skladbě – moderátor + pedagog (odborník) cca 4 min.

3) Klavírní skladba a) J.S.Bach Preludium a fuga cis moll - M.Zahradníková b) C.Debussy Odrazy ve vodě

A. Skácelová cca 4 min.

4) Něco o hudebním nástroji – klavír cca 4 min

5) Několik odlehčujících vět, např. vtipný příběh ze života skladatele cca 2 min.

6) Vyprávění o autorovi následující skladby v historických souvislostech, zajímavosti ze života, pár slov o skladbě – moderátor + pedagog

7) Skladby na smyčcové nástroje a) P. I. Čajkovskij Meditace pro housle a klavír - J. Bukáček nebo V. Feltová + b) Johan Severin Svendsen : Romance pro violoncello a klavír J. Keltová cca 10 min.

8) Povídání o smyčcových nástrojích – struny, smyčec , srovnání houslí a violoncella, připomenutí slavných českých houslistů, violoncellistů i jiných hráčů na smyčcové nástroje – ne příliš poučovat, spíše spojitost s historií, osobním životem i vtipné příběhy – moderátor + pedagog, případně student cca 10 min.

9) Vyprávění o autorovi následující skladby v historických souvislostech, zajímavosti ze života, pár slov o skladbě – moderátor + pedagog (odborník) cca 4 min.

10) Skladba na dechový nástroj a) Francis Poulenc – Sonáta pro klarinet + klavír 1 nebo 2 věty A. Borotová cca 7 min.

11) Povídání o klarinetu – vznik, historie, slavní interpreti, podobnost s ostatními dechovými nástroji. cca 5 min.

12) Závěrečné slovo, rozloučení a uvedení závěrečné skladby. moderátor cca 3 min.

13) A. Dvořák Legenda pro čtyřruční klavír Skácelová, Svejkovský Nebo Dvořák Slovanský tanec Skácelová, Zahradníková cca 3 min. Autor : JAROMÍR KLEPÁČ

Dramaturgie výchovných koncertů pro střední školy

1) Přivítání, úvodní slovo – moderátor z oddělení „Média“ cca 3 min.

2) Vyprávění o autorovi následující skladby v historických souvislostech, zajímavosti ze života, pár slov o skladbě – moderátor + pedagog (odborník) cca 4 min.

3) Skladby pro housle a violoncello a) P. I. Čajkovskij – Meditace pro housle a klavír op. 4 J. Bukáček cca 6 min. b) Luigi Bocherinni : Koncert pro violoncello a orchestr č. 9 b -moll, G. 482 Andrey Dolgikh cca 6 min.

4) Povídání o smyčcových nástrojích – struny, smyčec , srovnání houslí a violoncella, připomenutí slavných českých houslistů, violoncellistů i jiných hráčů na smyčcové nástroje – ne příliš poučovat, spíše spojitost s historií, osobním životem i vtipné příběhy – moderátor + pedagog, případně student cca 10 min.

5) Zajímavé pokračování – klasická a elektrická kytara (bez úvodu) cca 1 min.

6) Skladby pro klasickou a elektrickou kytaru cca 10min.

7) Srovnání klasické a elektrické kytary z hlediska historie, použití v různých hudebních žánrech¨ cca 5 min.

8) Uvedení skladby pro saxofon (klarinet), pár slov o autorovi (20. století) cca 2 min.

9) Skladba pro saxofon (klarinet) a) Paul Hinemith – Sonáta pro saxofon a klavír (1 věta) nebo b) Francis Poulenc – Sonáta pro klarinet a klavír (1 – 2 věty) Jan Pařík nebo Alena Borotová cca 6 min.

10) Povídání o nástroji (saxofon, klarinet) v historických souvislostech, slavní interpreti, české osobnosti, použití v symfonickém, případně komorním orchestru cca 4 min.

11) Závěrečné slovo, rozloučení, uvedení skladby na závěr - moderátor cca 3 min

12) Závěrečná skladba pro čtyřruční klavír a) Dvořák – Legenda pro čtyři ruce b) Dvořák – Slovanský tanec pro čtyři ruce Skácelová, Svejkovský nebo Skácelová, Zahradníková cca 5 min.

Autor : Jaromír Klepáč