ODDĚLENÍ HERECTVÍ

" Máme-li sen,máme i sílu proměnit sen ve skutečnost. " 

 

ODDĚLENÍ HERECTVÍ

 

Motto oddělení : 
" Máme-li sen,máme i sílu proměnit sen ve skutečnost. " 

 

O oddělení : 

KONCEPCE VÝCHOVY MLADÝCH HERCŮ

Výběr studentů 
Při výběru i následném studiu je třeba respektovat dnešní možnosti uplatnění herců po absolutoriu. 
30 procent mladých herců odchází do stálého angažma v divadlech.
50 procent zůstává na volné noze a uplatní v televizi,dabingu,moderování a příležitostnou prací v divadle,muzikálech 
20 procent se věnuje práci v marketingu a v ostatních uměleckých oborech. 
Konzervatoř by měla studenty připravit na všechny alternativy následné obživy a vybrat pro studium vhodné adepty.
Výchovné cíle bych rozdělila do těchto kategorií:
rozvoj osobnosti,
obecná vzdělanost
herecké řemeslo
etika herce 
základy všestranné kreativity 

ROZVOJ OSOBNOSTI
-posílení volních vlastností,schopnost překonávání překážek
-úspěch,neúspěch vnímat jako hnací motor 
-pojmenování sebe sama jako základního hereckého typu a rozvoj své všestrannosti
-boj se studem, schopnost otevřít se jako základ kreativity 

OBECNÁ VZDĚLANOST
-vnímání kulturního světa a snaha o nalezení osobního vztahu k současné dramaturgii
-společná návštěva divadel, koncertů,výstav,četba-rozbor 
-návštěva zkoušek v divadle,rozbor postavy,záměr režiséra a interpreta 
-dramaturgické minimum-náhled na postavu v kontextu hry 

HERECKÉ ŘEMESLO 
-nácvik emocionální pružnosti,schopnost rychlé proměny pocitů 
-rozšíření emocionální škály 
-technika ,cvičení paměti, vizualní i verbální 
-vnitřní i vnější proměna postav-fyzická odlišnost podle typu 
-propojení fyzické dovednosti s vnitřním obsahem 

ETIKA HERCE 
-profesionalita,dochvilnost,kázeň,úcta,morálka
-duševní hygiena,relaxace po napětí 
-sebeprezentace v mediích a při konkursech 
-komunikace s novináři,základy společen.chování 
-stavovská čest a související herecké „manýry“ 

ZÁKLADY VŠESTRANNÉ KREATIVITY 
-práce před kamerou,fotoaparátem 
-práce s textem-autorské minimum,moderace,vlastní autorské psaní moderace 
-rozhlasové a dabingové herectví-práce s mikrofonem

Petr Batěk

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

Jako stálý člen působím v Divadle Na Fidlovačce a vystupuji jako host na chebské scéně.

2014

Jako hostující herec působím v Městském divadle v Mladé Boleslavi, kde zaskakuji v roli generála Otise v inscenaci Pane, vy jste vdova v režii Zdeňka Bartoše a moc si užívám spolupráci s dalším sympatickým souborem.

2013 

Na pozvání ředitelky divadla a skvělé herečky Elišky Balzerové se stávám členem souboru pražského divadla na Fidlovačce. Další divadelní přístav, další zkušenosti a noví přátelé.

2011

Zahajuji své hostování v plzeňském divadle Alfa, kde jsem pod vedením režiséra Petra Vodičky ztvárnil hlavní roli v pohádce Křesadlo od H. Ch. Andersena. Byl to pro mě nostalgický návrat do světa loutek a magie, ve kterém jsem kdysi začínal jako herec Divadla rozmanitostí.

2008

Odcházím z Mostu a stávám se hercem Západočeského divadla v Chebu. V krásném kulturní městě v západních Čechách nacházím spousta nových přátel a jsem mile překvapen, že někde může divadlo skvěle fungovat jako celek.

2002

Začíná moje angažmá na prknech jedné z našich největších scén, Městského divadla v Mostě. Vstup do činoherního souboru nebyl zrovna jednoduchý a bylo nutné na sobě hodně pracovat, naštěstí trpělivost skutečně přináší růže.

2000

Sbírám zkušenosti v oblasti loutkového a alternativního divadla během svého prvního profesionálního angažmá v Divadle rozmanitostí. První angažmá, první divadelní rodina, první bujaré oslavy života a spousta věrných přátel mezi loutkami.

1994

Jako člen několika neprofesionálních souborů (např. Dialog nebo Okřídlený vůl) zahajuji svou divadelní kariéru. Vděčím za to knize o The Living Theatre, která vzbudila mou touhu tvořit umělecká díla, která mají vyšší hodnotu.

Herec, kterého jste mohli vidět na scénách Národního divadla, Divadla Na Fidlovačce, Divadla na Vinohradech, Městského divadla v Kladně, Západočeského divadla v Chebu, v Karlových Varech nebo v Městském divadle v Mostě.

Známý z filmů Zejtra napořád, Jak se moří revizoři, Poslouchej nebo ze seriálů Gympl s ručením omezeným, Rapl, Kriminálka Anděl, Čechovi a dalších.

Zabývá se psaním scénářům na míru a v roce 2019 vydal svou třetí básnickou sbírku “Mezi svými rýmy”. Je autorem mnoha hudebních projektů a jeho píseň “Zas bude líp” byla využita jako průvodní píseň ve filmu Jak se moří revizoři.

Jako moderátor je často angažován již od roku 2000 a to na městských plesech (Cheb, Most, Praha, Hodonín..), maturitních plesech (desítky plesů po celé ČR), Městských slavnostech (Plzeň, Praha, Cheb, Most, Chomutov, Třebíč a mnoho dalších), diskusních pořadech na vlnách ČRo (Hosté Českého rozhlasu Plzeň, Bez opony..), nebo na prestižních akcích nejrůznějších partnerů (Vůně roku časopisu Žena a Život, konference Modré pyramidy, Kongres zdravotních sester v Mostě, Historický víkend v Plzni, Zažijte to znovu 2018, atd.).

Mgr. Jaroslav Sypal

Jaroslav Sypal (*1958) se ve filmu prosadil v poměrně pozdním věku, na počátku 90. let. Díky své malé postavě a nezaměnitelné mimice byl jeho talent směřován jasně ke komickým rolím. Debutoval rolí ve filmu Pásla kone na betone a seriálu Draculův švagr. Vedlejší roli si zahráli v pohádce Karla Smyczka Lotrando a Zubejda. Jeho první (a nejdelší) spoluprácí s Jaroslavem Soukupem byla komedie Byl jednou jeden polda, pro kterou ho režisér objevil a už se ho nepustil. Díky němu se zapsal do paměti diváků jako nepřejícný a nevraživý poručík Hrubec. Jako tajný agent Hruška v komedii Jak ukrást Dagmaru (2001) téhož režiséra zase plně uplatnil svůj herecký talent. Tato role mu byla psána Soukupem přímo na tělo. "Dagmara" byla zatím jeho posledním počinem.

Zuzana Bydžovská, DiS.

Zuzana se narodila 10. října 1961 v Mostě. Pochází z lékařské rodiny. Po ukončení studia Státní konzervatoře v Praze se stala členkou hereckého souboru Divadla Na zábradlí. V letech 1990-2000 byla v angažmá v Národním divadle a od divadelní sezóny 2000/2001 je opět v Divadle Na zábradlí. Hostuje rovněž v divadlech Ungelt a Kalich. Ve filmu debutovala už jako jedenáctiletá v dětském snímku Věry Šimkové-Plívové PŘIJELA K NÁM POUŤ. Brzy se stala jednou z nejobsazovanějších televizních hereček, pamětihodné jsou například inscenace TEN SVETR SI NESVLÍKEJ, JESTLI JEDNOU ODEJDU (v obou hrála dceru Ivy Janžurové) nebo PŘÍPAD PLATFUS, všechny v režii Františka Filipa. Hrála v seriálech - od ROZPAKŮ KUCHAŘE SVATOPLUKA přes HOTEL HERBICH až po HOSPODU, ve filmech "starých bardů" (HELIMADOE i UČITEL TANCE Jaromila Jireše), ale účinkovala i v debutech: Petra Zelenky (KNOFLÍKÁŘI), Bohdana Slámy (AKÁTY BÍLÉ) či Moniky Elšíkové (ARCHA PRO VOJTU). V posledních letech se však - s výjimkou Zelenkových PŘÍBĚHŮ OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ a Vorlova GYMPLU - věnuje hlavně TV inscenacím a divadlu. Za matku Petra právě ve snímku GYMPL získala Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli.

MgA. František Skřípek

 

Jarmila Žilková, DiS.

Herec František SKŘÍPEK je syn televizního architekta a jevištního výtvarníka Františka Skřípka (*1923). Absolvoval DAMU (1974) a nastoupil do angažmá v Divadle Jiřího Wolkera v Praze, roku 1990 se stal hercem a vedoucím provozu pražského Studia Ypsilon a od roku 1994 působí jako herec a ředitel Městského divadla Mladá Boleslav. Vedle herectví se věnuje uměleckému přednesu, který i vyučoval na DAMU (1981–90). Stal se trojnásobným vítězem celostátní soutěže mladých profesionálů v uměleckém přednesu (1974, 1975 a 1979). Jeho skromná filmografie obsahuje převážně politicky exponované tituly, příběhy o problémech současné mládež a snímky s kriminálními zápletkami, kde se objevil v menších úlohách kluka (Maturita za školou, 1973), studenta (Poslední ples na rožnovské plovárně, 1974), syna ředitele taxislužby (Za volantem nepřítel, 1974), uprchlíka z totálního nasazení (Mys dobré naděje, 1975), četaře (Drsná Planina, 1979) a svazáka (Koncert, 1980). Nakonec ho neminula ani role hlavního hrdiny, jakého zosobňoval mladý idealistický učitel Jan Poncar v Traplově pedagogické agitce Velké přání (1981), ale zároveň šlo o zatím poslední úlohu na film. plátně. Zahrál si i ve studentském filmu FAMU (Vidět dvojmo, 1983). Postavy chlapců a mladíků hrál také v televizi (Lítost, 1970; Puding à la Chipolatta, 1972; Tomík v nesnázích, 1976), kde se objevil i v seriálu Nejmladší z rodu Hamrů (1975) a zatím naposled v pohádce Perníkářka a větrný mládenec (1990).

Vystudovala Pražskou konservatoř obor zpěv a hra na harfu. Ještě v době studií byla oceněna na interpretačních pěveckých soutěžích v Karlových Varech a v Brně. Se svým otcem, flétnistou Václavem Žilkou, spolupracovala jako zpěvačka a harfenistka v komorním souboru Pražské duo. Svůj zpěv doprovázela na harfu po vzoru irských zpívajících harfenistů. Tímto nevšedním spojením inspirovala české komponisty k napsání hudby, kterou premierovala na koncertech Pražského dua. Petr Eben jí věnoval známé Truvérské písně. V Národním divadle vystoupila v rolích první žínky v Rusalce, Barberiny ve Figarově svatbě a pod., v ostravské opeře ztvárnila Mařenku z Prodané nevěsty, na zájezdech v Německu si zazpívala roli první dámy v Kouzelné flétně. Jako mnohaletá členka renomovaného komorního tělesa PKS, i jako solistka PKO, České filharmonie, Symfonického orchestru Českého rozhlasu, Filharmonie Brno, Moravské filharmonie Olomouc vystoupila na nejvýznačnějších koncertních a festivalových operních podiích u nás , v celé Evropě, Asii, Latinské Americe, Austrálii a natočila bezpočet snímků pro Český rozhlas a televizi, Supraphon, Chandos aj. V posledních letech se prosadila ve vysílání Českého rozhlasu stanice Vltava, kde se autorsky podílela na pořadu Slovo o hudbě, věnovanému tkzv. vážné hudbě, jejím autorům a interpretům. Již několik let se věnuje pedagogické činnosti . Netradičním a ojedinělým způsobem se věnuje vzdělávání dětí a mládeže ve své hudební škole v Praze.

 

Mgr. Jaroslava Tvrzníková

Renée Nachtigallová, DiS.

1976 - Absolventka Státní konzervatoře v oboru sólový zpěv a pedagogika 
Během studia hlasatelka československé televize, spolupráce s Vokálním souborem Lubomíra Pánka 
1981- 1993 – sólistka opery Národního divadla v Praze 
koncertní spolupráce s dirigenty J. Bělohlávkem, L. Peškem, P. Altrichterem, J. Štychem, M. Válkem a dalšími 
hostování v operách - Brno, Liberec, České Budějovice, Bratislava 
Zahraničí - Japonsko, Německo, Rakousko, Belgie, Dánsko, Švýcarsko, Francie, Lucembursko, USA 
Nahrávky: Český rozhlas, Panton, OHDP (W. A. Mozart, A. Dvořák, G. Verdi, G. Puccini, A. Ponchielli, P. I. Čajkovský, B. Britten, A. Schönberg, J. Křička, J. I. Linek, E. Vannini, A. Ariosti 
1991 – Originální hudební divadlo Praha (založila s Tomášem Hášou, od r. 2000 vede divadlo sama) - představení Noc s Mozartem, pod záštitou UNESCO Kouzelný Dvořák, Don Giovanni 1787, Když Strauss, tak Johann, Ohňostroj operních a operetních melodií, Kouzelná flétna Na Vídeňce a další. Kromě českých scén hostovali např. v Německu, Rakousku, Francii, Švýcarsku, Švédsku, Norsku, Dánsku, Finsku. Kouzelný Dvořák a Don Giovanni 1787 reprezentoval Českou republiku na výstavě EXPO 2000 v Hannoveru. 
2005 – první „opera v Šárce“ Prodaná nevěsta (s Janou Divišovou uvádí od r. 2005 v místě původního přírodního divadla české opery. Pravidelně první víkend v září, ve spolupráci s ND Praha, vstupné zdarma, účast publika - vždy několik tisíc) 
2006 – 1. ročník festivalu Ad honorem Mozart (celkem 9 ročníků mezinárodního festivalu s pěveckou soutěží a mistrovskými kurzy - finále soutěže s orchestrem probíhalo ve Stavovském divadle) 
2009 – pedagogická činnost - ZUŠ V. Talicha v Berouně 
Finálové umístění žáků v soutěžích včetně prvních cen - Česko zpívá, San Remo Junior 2017, Písňová soutěž Bohuslava Martinů, Allegro, Slavíci ve školní lavici, Duškova soutěž, Soutěž Základních uměleckých škol ČR, Dětský slavík, Brdský kos a další.

Jedna z hvězd českého filmu přelomu padesátých a šedesátých let Jaroslava Tvrzníková pochází z Prahy, kde se narodila na počátku druhé světové války. Od dětství měla široký okruh mimoškolních aktivit, na střední škole v jejích zájmech dominovala archeologie, kterou chtěla studovat. Mezitím ale přišly první filmové role – a to nijak malé, které nakonec jejím krokům daly zcela jiný směr. Ještě na základní škole se objevila v dětském filmu MŮJ PŘÍTEL FABIÁN (1953). V šestnácti letech jí byla svěřena hlavní role osiřelé dívky Bláži v dodnes známém filmu ROBINSONKA (1956). Dnes se tento příběh může zdát zastaralý, v polovině padesátých let ale znamenal oživující odklon od základní tvůrčí koncepce československé kinematografie. O rok později pak ztvárnila menší role v dodnes ceněných filmech ROČNÍK 21 (1957) a ŠTĚŇATA (1957), které opět vybočovaly z tehdejší filmografie. První ze jmenovaných filmů režíroval Václav Gajer, který pak Tvrzníkovou vyzval ke spolupráci ještě několikrát. Velké filmové role nastartovaly Jaroslavě Tvrzníkové kariéru a to ji místo plánovaného studia archeologie přivedlo do Studia E. F. Buriana (1957-1959), kde získala první odbornou průpravu v herectví. Ve studiu pak pokračovala na DAMU, kterou absolvovala v roce 1962. Souběžně s tím nadále točila a ještě před dokončením studií odehrála další velké filmové role. V dodnes slavné komedii PÁTÉ KOLO U VOZU (1958) byla dcerou ústředního manželského páru (M. Nedbal, V. Fabianová). Další role Jaroslavy Tvrzníkové – opět rozsahem střední až hlavní – dnes můžeme zařadit do kategorie kuriozit vzhledem k značnému ovlivnění dobou svého vzniku, nicméně tehdy šlo o značně populární filmy, které pomáhaly dotvářet Tvrzníkové její herecký profil a především jí budovaly širokou popularitu. Takový byl film SEDMÝ KONTINENT (1960), jehož základní téma meliorace bažin naznačuje umělecké kvality snímku; zde Tvrzníková hrála hlavní roli mladé Věry (jejího otce hrál Jaroslav Marvan). V dalších dvou filmech, KRÁLÍCI VE VYSOKÉ TRÁVĚ (1961) a NESCHOVÁVEJTE SE, KDYŽ PRŠÍ (1962) vytvořila moderně pojaté postavy učitelek. Značného významu nabyla také práce s hlasem Tvrzníkové a počátkem 60. let v několika dobově populárních komediích nadabovala začínající neherečky. Za krasobruslařku Milenu Kladrubskou mluvila ve filmu LEDOVÍ MUŽI (1960), poté z plátna promluvila místo Karly Chadimové ve „spartakiádní“ veselohře VALČÍK PRO MILIÓN (1960), následně dabovala Hedu Škrdlantovou ve filmu SPADLA S MĚSÍCE (1961). V pozdějších letech dabovala i filmy a seriály ze zahraniční produkce.

Mgr. Libor Jeník

Studoval gymnázium v Rumburku, Technickou univerzitu v Liberci – pedagogická fakulta a současně Vyšší odbornou školu hereckou v Praze. Již během studií působil v Libereckém divadle F.X. Šaldy. Od roku 1998 do roku 2004 byl členem souboru Divadla A. Dvořáka v Příbrami, kde ztvárnil nespočet rolí (např. Profesor Higgins – Pygmalion, Kníže Václav – Drahomíra a její synové, Vévoda bavorský – Noc na Karlštejně, Zvíře – Kráska a Zvíře...) a obdržel několik diváckých cen za nejlepší herecké výkony. Od roku 2002 účinkuje v současné nejúspěšnější hře příbramského divadla Hrdý Budžes. Toto představení oslavilo již 800 vyprodanou reprízu! Od roku 2004 působil v několika divadelních společnostech, např. Divadelní společnost Julie Jurištové, Divadlo Kalich, Divadlo F.X. Šaldy v Liberci, Divadelní společnost CD 2004, Divadelní společnost Krapet, Divadelní společnost D5, Divadlo pohádek ...

 

MgA. Martina Gasparovič Bezoušková

Ivan Horňák, DiS.

Martina se narodila v umělecké rodině v Praze na Malé Straně. Již od předškolního věku se věnovala klasickému baletu v přípravce ND, stepu a zpívala v Dětském pěveckém sboru Čs. rozhlasu. Později soutěžila ve společenském a výrazovém tanci. V letech 1979–1984 vystudovala herectví na Divadelní fakultě AMU pod vedením Miloše Nedbala, Jany Hlaváčové, Františka Laurina; absolvovala v Divadle DISK hrou V. K. Klicpery: Každý něco pro vlast v režii Jana Buriana. Po promoci se stala členkou hereckého souboru Klicperova divadla v Hradci Králové, hostovala v pražském Švandově divadle, v poetické kavárně Viola a v Divadle v Řeznické. Dalším divadelním krokem bylo angažmá ve Středočeském divadle Kladno – Mladá Boleslav. Na jevišti tohoto divadla vytvořila řadu rolí ve hrách světových i českých autorů. Je známá také jako filmová a televizní herečka. Vytvořila desítky rolí pod vedením významných českých režisérů např. František Vláčil, Antonín Kachlík, Otakar Vávra, Věra Chytilová, Ladislav Smoljak, Věra Jordánová, Václav Vorlíček, F. A. Brabec, Irena Pavlásková, Milan Cieslar, Tomáš Vorel. Od roku 2014 působí jako pedagog jevištní mluvy na Katedře činoherního divadla DAMU. Zároveň přednáší na Filozofické fakultě UK v Praze na Univerzitě třetího věku program Mluvit či nemluvit. Od letošního roku vyučuje na Konzervatoři Jana Deyla a také Mezinárodní konzervatoři Praha.

Interpretačné kurzy 

-Majstrovské kurz v rámci programu

„Rok české hudby“ 2014 - Bratislava 
-Medzinárodné majstrovské kurzy

„Schola Arvenzis“ 2014 – Dolný Kubín 
-Medzinárodné majstrovské kurzy

„Schola Arvenzis“ 2015 – Dolný Kubín 
-Medzinárodné majstrovské kurzy

„Schola Arvenzis“ 2016 – Dolný Kubín 
-Medzinárodné interpretačné

kurzy „Konvergencie“ 2016 –

Bánovce nad Bebravou 
- Medzinárodné majstrovské

kurzy „Schola Arvenzis“ 2017 – Dolný Kubín 

Umelecká činnosť klavírna 
-Klavírna spolupráca s Evanjelickým cirkevným zborom na pôde Slovenska i v zahraničí 
-Klavírna spolupráca – korepetície 
-Klavírne recitály na pôde Slovenska i v zahraničí 
-Účinkovanie na súťaži "Delia Steinberg" v Madride 
-Úspešne prijatý na Tel Aviv university - Buchmann-Mehta school of music v Izraeli ( štúdium ukončené v 2018 ) 

Umelecká činnosť s bicími 
-Účinkovanie na Bratislavských jazzových dňoch 
-Koncert s jazzovou kapelou v Slovenskom rozhlase v rámci súťaže Jazz start up 
-Účinkovanie na súťaži - Nové tváre slovenského jazzu 
-Množstvo koncertov s jazzovým zoskupením v hudobných kluboch, na väčších a menších hudobných i nehudobných podujatiach 
-Účinkovanie na jazzovom festivale Trnavský jazzyk 
-Spolupráca na mnohých hudobných projektoch v hudobných štýloch ako pop, jazz, hip-hop, funk, soul, RnB, fusion, modern jazz, experiments 
-Cena poroty na súťaži "Beat forum" 
-Aktívne pôsobenie s jazzovými kapelami 

 

Mgr. Ondřej Zajíc

Narodil se 21. ledna 1970 v Ostravě coby „divadelní dítě“. Téměř všichni z jeho nejbližších příbuzných totiž měli nebo mají s divadelními prkny něco společného: dědeček Josef Zajíc byl divadelní ředitel a režisér, otec Jan Zajíc také divadelní režisér a matka Hana Zajícová tajemnice divadla. Není tedy divu, že se po studiu gymnázia a dvou letech na Vysoké škole chemicko-technologické rozhodl pro divadlo. Na pražské DAMU, pod vedením Luboše Pistoria a Jana Buriana, absolvoval v roce 1994 inscenací Dostojevského Idiota obor režie a dramaturgie. V letech 1995–2002 byl angažován v pražském divadle Rokoko. Mimo jiné zde uvedl Williamsovu Tramvaj do stanice touha, Pana Hamilkara Y. Jamiaqua, Oddací list E. Kishona či jednu z nejnavštěvovanějších inscenací – Čarodějky ze Salemu A. Millera. Kromě toho jako hostující režisér působil v Klicperově divadle v Hradci Králové, Divadle J. K. Tyla v Plzni, Moravském divadle Olomouc, pražském Divadelním studiu Rubín, Středočeském divadle Kladno a pražském Dejvickém divadle. V současnosti zkouší v kladenském divadle inscenaci hry Terasa, jejímž autorem je Jean-Claude Carriére. V září 2005 byl Ondřej Zajíc jmenován ředitelem Městských divadel pražských.

Mgr. Monika Brabcová, Ph.D

Dramaturgyně, novinářka, textařka, doktorka teatrologie. Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Teorie a dějiny divadla a interaktivních médií, včetně doktorského studijního programu (titul Ph.D.), kde také přednášela. V divadelní praxi začínala jako asistentka režie a šéfredaktorka divadelního časopisu, následně jako dramaturgyně (činohra, muzikál, opereta) v Městském divadle Brno a v Divadle J. K. Tyla v Plzni. Pro tuto scénu také přeložila anglickou operetu Gilberta&Sullivana Piráti z Penzance, která tu měla českou premiéru. Podílela se také na nových českých překladech muzikálu Zpívání v dešti a operety Rose Marie. V poslední době se věnuje žurnalistice, především rozhovorům s celebritami, spolupracuje s divadly, píše zpěvní texty a divadelní i filmové scénáře.

Adresa

Olšanská 55/5, Praha 3, 130 00, Žižkov

 
Email:

konzervator.praha@seznam.cz

 
Tel:

608 359 995

Studijní oddělení:  úřední hodiny

PO a PÁ  13 - 15h
ÚT, STŘ, ČT  9 - 13h
 
V době letních prázdnin

STŘ 9-12, 13-14:30h

Kontakty

Vedoucí studijního oddělení

Mob : 608 359 995, Tel : 272 096 419

 

Ludmila Vacková - Odborná referentka

Mob: 777 712 478

2019  INTERNATIONAL CONSERVATORY PRAGUE

Web design Michal Šaray

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon